QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA

SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VINAKISS.VN

 

 

I) Nguyên tắc chung

 

1. Sàn giao dịch điện tử  Vinakiss.vn do Công ty Cổ phần Vinakiss Việt Nam thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Vinakiss.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Vinakiss.vn và các bên liên quan cung cấp.

2. Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng giới thiệu hoặc buôn bán sản phẩm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Vinakiss.vn.

3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Vinakiss.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

5. Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Vinakiss.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

7. Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Vinakiss.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

8. Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn.

 

II) Quy định chung

 

1.     Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử:

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn do Công ty Cổ phần Vinakiss Việt Nam phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.vinakiss.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn”)

 

2.     Định nghĩa chung:

a.      Người bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Vinakiss.vn bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng tin giới thiệu sản phẩm, giới thiệu về công ty.

Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng bán trên Vinakiss.vn. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

     b. Thành viên: là bao gồm cả người bán lẫn người mua.

-          Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Vinakiss.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.

-          Thành viên  đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Vinakiss.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn.

-          Khi bạn đăng ký là thành viên của Vinakiss.vn, thành viên hiểu rằng:

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên sàn.

-          Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Vinakiss.vn.

 

III) Quy trình giao dịch

 

 Quy trình dành cho người mua hàng

 

Mua hàng từ người bán không phải là Vinakiss

Khi có nhu cầu mua hàng trên Vinakiss.vn người mua nên thực hiện theo các bước sau đây:

-     Đăng nhập tài khoản trên Vinakiss.vn;

-     Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ và các người bán mà người mua đang quan tâm.

-     Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà người mua đang có nhu cầu mua. (có thể tham khảo mặt hàng tương tự của những người bán khác trên website Vinakiss.vn để đưa ra quyết định mua sản phẩm, dịch vụ đó);

-     Dựa trên thông tin tham khảo được từ người bán sản phẩm, dịch vụ người mua có thể liên hệ với chủ gian hàng qua thông tin liên hệ trên gian hàng để hỏi về thêm thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc đến gặp trực tiếp người bán hoặc tiếp xúc trực tiếp để xem và mua sản phẩm, dịch vụ;

-     Người mua đưa ra quyết định đặt hàng trực tuyến bằng cách click vào “thêm vào giỏ hàng” hoặc đến trực tiếp mua hàng tại địa chỉ được công bố trên gian hàng;

-     Người mua lựa chọn cách thức giao dịch tuy theo chính sách của từng gian hàng đặt ra;

-    Đơn hàng của người mua sẽ được chuyển đến người bán (Người bán giao hàng cho Vinakiss.vn theo đơn hàng). Sau đó Vinakiss.vn sẽ chuyển hàng đến người mua;

-    Người mua nhận sản phẩm, dịch vụ;

-    Người mua thắc mắc, khiếu nại người bán (nếu có).

 

Mua hàng từ người bán là VinaKiss

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Vinakiss.vn.

Bước 2: Lựa chọn sản phẩm và xem giá chi tiết sản phẩm đó, nếu quý khách đồng ý muốn đặt hàng, quý khách ấn nút “Thêm vào giỏ hàng”. Quý khách có thể mua nhiều sản phẩm khác nhau trong một đơn hàng.

Bước 3: Quý khách điền đầy đủ thông tin địa chỉ nhận hàng .Chọn mục phí trả trước cho đơn hàng và phương thức thanh toán, sau đó ấn nút “Đặt mua” đơn hàng của người mua sẽ được Vinakiss.vn gửi cho “Mã số đơn hàng”.

Bước 4: Sau khi nhân đơn hàng của người mua Vinakiss.vn sẽ xác nhận lại đơn hàng bằng cách liên hệ với người mua theo thông tin địa chỉ, số điện thoại đã gửi.

Bước 5: Vinakiss.vn gửi hàng cho người mua.

 

Quy trình dành cho người bán hàng

 

·         Người Bán Hàng sẽ gửi cho VINAKISS một danh sách Hàng Hóa Nhà Bán Hàng dự định bán trên Trang Web tới địa chỉ email : vinakissvietnam@gmail.com hoặc bất kỳ địa chỉ email nào khác mà VINAKISS có thể chỉ định tùy từng thời điểm.

·         Người Bán Hàng sẽ quản lý gian hàng, tuy nhiên trước khi đăng bất kỳ sản phẩm nào lên gian hàng thì Người Bán Hàng phải gửi qua cho VINAKISS để VINAKISS kiểm duyệt và sau đó chính thức đăng lên website.

·         Khi Khách Hàng đặt Hàng Hóa trên Trang Web, Sàn giao dịch TMĐT VINAKISS sẽ xử lý các đơn đặt hàng của Khách Hàng và chuyển các đơn hàng đã xử lí đến Nhà Bán Hàng với các chi tiết có liên quan đến Hàng Hóa đã đặt, bao gồm mã sản phẩm của Nhà Bán Hàng hoặc mã vạch có liên quan đến Hàng Hoá và các chi tiết có trong đơn đặt mua hàng của khách hàng thông qua Báo Cáo Hàng Ngày.

·         Nhà Bán Hàng sẽ chuẩn bị tất cả các đơn hàng của Khách Hàng theo như Báo Cáo Hàng Ngày đã nhận từ VINAKISS của Ngày Giao Dịch trước.

·         Nhà Vận Chuyển sẽ giao Hàng Hóa đến Khách Hàng (và thu tiền Hàng Hóa trong trường hợp C.O.D). Tất cả các khoản thanh toán mà Nhà Vận Chuyển thu từ Khách Hàng sẽ được chuyển khoản cho VINAKISS, và VINAKISS sẽ chuyển khoản những khoản thanh toán này cho Nhà Bán Hàng (trừ đi khoản Hoa Hồng và Các Chi Phí Của Nhà Vận Chuyển).

 

Chính sách giao nhận vận chuyển

 

a) Mua hàng từ người bán không phải là Vinakiss.vn

 

Sau khi nhận được đơn hàng từ người mua,Vinakiss.vn sẽ chuyển đơn hàng đó đến người bán (Người bán giao hàng cho Vinakiss.vn theo đơn hàng). Sau đó Vinakiss.vn sẽ chuyển hàng đến người mua. Khi đó hàng hóa của người bán sẽ được Vinakiss.vn thực hiện vận chuyến đến người mua như đối với sản phẩm do Vinakiss.vn bán.

 

b) Mua hàng từ Vinakiss.vn

 

Khi nhận được đơn hàng từ người mua Vinakiss.vn sẽ xác thực lại đơn hàng đó trong thời gian sớm nhất.

Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc đơn hàng của bạn được http://vinakiss.vn/ho-tro-khach-hang.html Thời gian vận chuyển đối với các tỉnh thành khác của Việt Nam(ngoại trừ nội thành Hà Nội) cụ thể như sau:

 

 

  Khu Vực

Thời gian

Miền Bắc

3 – 5  ngày làm việc

Miền Trung

5 – 7 ngày làm việc

Miền Nam

6 – 10 ngày làm việc

 

 

Miền Bắc: Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hưng Yên, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

Miền Nam: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long.

Miền Trung: Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình.

Vinakiss.vn giao hàng miễn phí đối với đơn hàng từ 300.000đ trong phạm vi nội thành TP. Hà Nội và từ 490.000đ đối với đơn hàng giao đến các tỉnh thành khác thuộc Việt Nam.

 

Giao hàng các tỉnh thành khác TP. Hà Nội


Phương thức vận chuyển

Tiết kiệm
(4 – 10 ngày làm việc)

Đơn hàng từ 1g – 500g

Từ 15.000 đồng

Từ 501g – 1000g

Từ 16.000 đồng

Từ 1001g – 2000g

Từ 20.000 đồng

Từ 2001g – 3.000g

Từ 25.000 đồng

Từ 3001g – 4.000g

Từ 30.000 đồng

Từ 4001g – 5.000g

Từ 50.000 đồng

Trên 5kg

Thêm từ 2.000 đồng cho mỗi 1kg cộng thêm

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Đơn hàng trên 490.000 đồng

 

 

Chính sách bảo trì, bảo hành

Người bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho người mua như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm.

Người mua luôn giữ giấy bảo hành và có quyền đến tận nơi cung cấp sản phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu đến tận nhà bảo trì đối với sản phẩm cố định sử dụng tại nhà.

Người mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện người bán trong trường hợp người bán từ chối bảo hành bảo trì sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành.

Vinakiss.vn khuyến cáo người mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, báo trì đối với hàng hóa có dự định mua. Vinakiss.vn sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào. Vinakiss.vn chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của người mua được bảo hành theo chế độ của người bán.

 

Điều kiện bảo hành

 • Còn thời hạn bảo hành( dựa trên tem/ phiếu bảo hành/ hoặc thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử)
 • Còn tem/ phiếu bảo hành
 • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
 • Các trường hợp có thể phát sinh phí bảo hành:
 • Sản phẩm hết thời hạn bảo hành
 • Sản phẩm bị bể, biến dạng, cháy, nổ, ẩm thấp trong động cơ... do người sử dụng

Khi có nhu cầu bảo hành sản phẩm, qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành của hãng tại địa phương(nếu có). Trường hợp quý khách ở quá xa trung tâm bảo hành hoặc có bất tiện khác không thể đến bảo hành trực tiếp, quý khách có thể gửi sản phẩm về Vinakiss.vn, Vinakiss.vn sẽ hỗ trợ gửi sản phẩm đi bảo hành.

 

Chính sách đổi trả hàng

Khách hàng của VinaKiss có quyền yêu cầu đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận hàng. Khi có nhu cầu đổi trả hàng, quý khách thực hiện theo các bước như sau:

 

Kiểm tra điều kiện đổi trả hàng

Vui lòng chắc chắn rằng sản phẩm quý khách yêu cầu đổi (trả) thỏa mãn điều kiện đổi trả hàng của Vinakiss.vn tại http://vinakiss.vn/chinh-sach-doi-tra.html

 

Một số điều kiện bắt buộc:

 • Sản phẩm không thuộc danh mục hạn chế đổi trả
 • Không quá 7 ngày kể từ ngày nhận hàng,
 • Không có dấu hiệu đã qua sử dụng, còn nguyên bao bì đóng gói, đầy đủ phụ kiện, tem hoặc phiếu bảo hành cùng quà tặng kèm theo (nếu có).

 

In và điền thông tin vào "Phiếu đăng ký đổi trả sản phẩm"

 • Quý khách tải Phiếu đăng ký đổi trả sản phẩm, in và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu trong phiếu.
 • Cắt rời nhãn đổi trả từ Phiếu đổi trả sản phẩm.

*Với những khu vực trong phạm vi nội thành  TP. Hà Nội, nhân viên VinaKiss hoặc đối tác của VinaKiss sẽ đến nhận lại sản phẩm trong vòng 72 giờ kể từ ngày nhận và duyệt yêu cầu đổi trả. Trường hợp nếu sau 02 lần nỗ lực thu hồi Đơn hàng không được, quý khách vui lòng gửi hàng qua bưu cục gần nhất.

Địa chỉ tiếp nhận hàng hóa: Phòng 1003 Nhà C3, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

 

Đóng gói hàng hóa

 • Quý khách đóng gói sản phẩm + hóa đơn mua hàng + phiếu đăng ký đổi trả hàng.
 • Dán nhãn đổi trả ra bên ngoài kiện hàng.

 

Lưu ý:

 • Qúy khách chịu trách nhiệm về trạng thái nguyên vẹn của sản phẩm khi gửi về VinaKiss.

-  Sản phẩm dễ vỡ: có chèn lót (đệm – mút)

-  Sản phẩm là chất lỏng: được bọc kín trong bao nilon.

 • Không đóng gói chung các sản phẩm từ nhiều Đơn hàng vào cùng thùng hàng đổi trả.

 

Gửi hàng về Vinakiss.vn

Quý khách vui lòng gửi hàng hóa về VinaKiss tại địa chỉ:Phòng 1003 Nhà C3, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Sau khi kiểm định hàng hóa, Vinakiss.vn sẽ thực hiện việc đổi trả hoặc hoàn tiền theo Http://vinakiss.vn/chinh-sach-doi-tra.html

VinaKiss khuyến khích quý khách tham khảo Http://vinakiss.vn/chinh-sach-doi-tra.html để đảm bảo sản phẩm của quý khách đủ điều kiện đổi trả.

 

Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

Vinakiss.vn và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website Vinakiss.vn.

Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

 

Công ty Cổ phần Vinakiss Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1003 Nhà C3, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Hotline: 04 6287 1199

Email: vinakissvietnam.@gmail.com

 

Vinakiss.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên bán sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Vinakiss.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị Vinakiss.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: Vinakiss.vn.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Vinakiss.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên Vinakiss.vn đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

 

IV) Quy trình thanh toán

 

Người mua và người bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

 

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ ngưởi bán):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua đến địa chỉ bán hàng,

Bước 3: Người mua thanh toán và nhận hàng;

 

Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: Người bán chuyển hàng;

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.

 

Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: Ngưởi mua thanh toán;

Bước 5: Người bán chuyển hàng;

Bước 6: Người mua nhận hàng.

Đối với người mua hàng từ Vinakiss.vn thì phải tuẩn thu theo chính sách thanh toán của công ty.

 

V) Đảm bảo an toàn giao dịch

 

Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà người bán đăng  sản phẩm trên Vinakiss.vn. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Ngưởi bán phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trong mỗi gian hàng đăng bán sản phẩm.

Người mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Vinakiss.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua viên qua Internet hoặc email.

Trong trường hợp người mua liên hệ trực tiếp với người bán và không sử dụng giao nhận của Vinakiss.vn thì người mua phản cân nhắc cẩn việc giao tiền trước cho người bán.

Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

 

VI) Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

 

1) Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Vinakiss.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vinakiss.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2) Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-   Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

-    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn;

-   Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

-  Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

-   Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vinakiss.vn.

-   Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 

3) Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vinakiss.vn.

 

4)  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

-   Công ty Cổ phần Vinakiss Việt Nam

-  Địa chỉ:Phòng 1003 Nhà C3, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

-   Email: vinakissvietnam@gmail.com

 

5)  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

-          Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Vinakiss.vn thực hiện việc này.

-          Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Vinakiss.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vinakiss.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: vinakissvietnam@gmail.com

 

6)  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

-          Thông tin cá nhân của thành viên trên Vinakiss.vn được Vinakiss.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vinakiss.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

-          Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

-          Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Vinakiss.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

-          Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Vinakiss.vn.

-          Ban quản lý Vinakiss.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vinakiss.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

VII) Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

 

Ban quản lý Sàn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vinakiss.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người mua đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người mua đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Người mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến người bán có liên quan trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do người bán thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn luôn đảm bảo làm trọng tài yêu cầu bồi thường cho người mua từ người bán cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp liên quan mâu thuẩn giao dịch gây ảnh hưởng đến lợi ích người mua.

 

VIII) Quản lý thông tin xấu

 

1. Quy định thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vncung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Vinakiss.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn.

 

2) Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại Vinakiss.vn.

 

a) Danh sách sản phẩm cấm giao dịch:

-     Rượu từ 15o trở lên;

-     Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

-     Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;

-     Các chất ma túy;

-     Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào;

-     Đèn trời;

-     Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương  tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang;

-     Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội ( bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);

-     Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách

-     Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

-     Hóa chất độc; Tiền chất;

-     Thực vật, động vật hoang dã;

-     Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng  chất độc hại vượt  quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;

-     Các loại thuốc chữa bệnh cho người,  các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được  sử dụng tại Việt Nam;

-     Các loại trang thiết bị y tế chưa được  phép sử dụng tại Việt Nam

-   Các loại  mỹ phẩm  y tế  chưa  được  công bố  với  cơ  quan có thẩm quyền;

-     Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)

-     Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách khách hàng...)

 

b) Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện:

Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.

Đối với các mặt hàng giới tính như  bao cao su có thể  bán như  nhà thuốc, riêng sextoy, kích dụng không được  bán.

Đối với  các mặt  hàng phần  mềm  như  account, software,... có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được  bán mặt hàng này.

 

Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Vinakiss.vn

 

-          Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

-          Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

-          Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

-          Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

-          Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

-          Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

-          Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

 

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:

Người bán gửi thông tin về công ty, cá nhân muốn mở gian hàng trên Vinakiss.vn. Sau khi được cấp tài khoản gian hàng người bán mới có thể đăng bán các sản phẩm của mình.

Vinakiss.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của người bán nếu sản phẩm bán vi phạm quy chế đăng tin. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Vinakiss.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

Vinakiss.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

 

IX) Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Vinakiss.vn, Vinakiss.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email vinakissvietnam@gmail.com      chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

 

X) Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT Vinakiss.vn

 

1) Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

 

2) Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu sảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh,khiếu nại đó.Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tuy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn sẽ có phướng án giải yêu cầu người bán đền bù cho người mua, sẽ khóa tài khoàn thành viên người bán.

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 

XI) Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn

 

1) Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn

Khi đăng ký trở thành thành viên của Vinakiss.vn và được Vinakiss.vn đồng ý, thành viên sẽ được mua hàng hóa bán tại Vinakiss.vn .

Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Vinakiss.vn và đăng bán sản phẩm của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn.

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn.

 

2) Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn.

Thành viên người bán, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hộ trợ Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn.

Thành viên người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Vinakiss.vn.

 

XII)  Điều khoản áp dụng

 

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Vinakiss.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Vinakiss.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Vinakiss.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Vinakiss.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Vinakiss.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

 

XIII)   Điều khoản cam kết

 

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Vinakiss.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ  với Vinakiss.vn theo thông tin dưới đây để được  giải đáp:

 

Công ty cổ phần Vinakiss Việt Nam

(Sàn Giao dịch thương mại điện tử VINAKISS)

Địa chỉ: Phòng 1003 Nhà C3, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: 04-6-287-1199

Liên hệ: http://vinakiss.vn/lien-he-11829.html

                                                                                                Giám đốc

                                                                                              Nguyễn Văn Phong